CHALMERS MOTORKLUBB

Regler

Eftersom vi inte har försäkringar så sker allt arbete i lokalen på egen risk.

se Powerpoint länk

MEK SKER PÅ EGEN RISK

Stadgar

Styrelsen tillhandahåller CMKs stadgar efter behov.

Mekplatser

Mekplatser