CHALMERS MOTORKLUBB

Styret 2017

Ordförande: Per Danielsson 

Vice Ordförande: José Varas

Kassör:  Fredrik Eriksson

Sekreterare:  Marcus Wajngarten

Ledamot: Petter Dyberg

 

Verkmästare: Göran Åhling